Nasale Beginmedeklinkers

Nasale beginmedeklinkers geplaatst aan het begin van een woord in roepstem:
Raadpleeg ook het BLOG van 18 mrt.

Algemene aanwijzingen
Oefeningen zijn gericht op drie goed te onderscheiden articulatieplaatsen:
1. lippen; 2. tongpunt/ hard verhemelte achter boventanden; 3. tongrug/ zacht verhemelte.
Let op dat in de aanzet de activiteit in de mond is. De romp doet wel mee maar niet door actief de spieren aan te spannen, dat gebeurt vanzelf!
Maak de afsluiting niet met grote inspanning want dan gaan ook spiertjes in de keel en rond het strottenhoofd ‘helpen’ en dat is niet de bedoeling.
Wissel wel een beetje de toonhoogte af opdat het geen ‘dreun’ wordt.
Bij de stemhebbende inzetten hoort een klein geluidje vooraf te komen. Neem dus de tijd voor je inzet.

De oefening is twee keer opgenomen met een pauze ertussen.
Nasale beginmedeklinkers
Tekstvolgorde oefening:
1. Màa, mò, moe; mì, mè, màa
2. Nàa, nò, noe; nì, nè, nàa
3. Ngàa, ngò, ngoe; ngì, ngè, ngàa.